PRIVATLIVSPOLITIK

Dataansvarlig

Dataansvarlig er Helsingør Kammeropera og dennes bestyrelse.  

De registrerede og formålet med behandlingen

Helsingør Kammeropera indsamler og registrerer oplysninger om foreningens medlemmer, frivillige, udøvende kunstnere og andre, som leverer ydelser til opfyldelse af foreningens formål. 

 

De registrerede oplysninger kan være navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og kontonummer. Når det er nødvendigt fx i forbindelse med betaling af honorar og indberetning til SKAT, registreres og behandles endvidere CPR-numre. 

 

Indsamling af opbevaring af personoplysninger sker altid med specifikke og legitime formål. Helsingør Kammeropera sikrer altid, at der ikke indsamles flere oplysninger end nødvendigt.

Videregivelse

Videregivelse af personoplysninger sker kun, når det er nødvendigt i forbindelse med opfyldelse af foreningens formål. Modtagere af personoplysninger kan være fx koncertsteder, fonde og SKAT (fra kunstnere og andre, der leverer ydelser til foreningen).

Datasikkerhed

Helsingør Kammeropera anvender IT-løsninger, der sikrer, at personoplysninger kun er tilgængelige for relevante personer.

Opbevaring

Personoplysninger opbevares for medlemmers og frivilliges vedkommende i maksimalt tre år efter udmeldelse / ydelse af frivillig hjælp. For kunstnere og andre, der leverer ydelser til foreningen kan personoplysninger opbevares i op til fem år efter optræden eller ydelse. 

De registrerede personers rettigheder

Personer, om hvem Helsingør Kammeropera har registreret oplysninger, har altid ret til indsigt i de registrerede oplysninger samt til at få registrerede oplysninger rettet eller slettet.

 

Registrerede personer har endvidere ret til at kræve begrænsning af behandling af personoplysninger samt til at gøre indsigelse mod behandlingen af registrerede oplysninger.

 

Endvidere har registrerede personer altid ret til at modtage registrerede personoplysninger i et struktureret og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et afgivet samtykke til indhentelse, registrering og behandling af personoplysninger, kan den registrerede til enhver til trække sit samtykke tilbage. En eventuel tilbagetrækning af et samtykke berører ikke lovligheden behandlingen af personoplysningerne, inden samtykket blev trukket tilbage.

Registrerede personer kan gøre brug af ovennævnte rettigheder ved at kontakte:

Helsingør Kammeropera og dennes bestyrelse på info@kammeropera.dk

Klage

Klage over behandling af personoplysninger hos Helsingør Kammeropera kan indgives til

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, telefon: 33 19 32 00