kammeroperaen

bestyrelse

I august 2022 blev Helsingør Kammeropera organiseret som selvejende institution med en stærk og kompetent bestyrelse, en kunstnerisk ledelse samt en tilknyttet venneforening.

Jan_Fritz_Hansen-Bestyrelsesformand

Jan Fritz Hansen

bestyrelsesformand

Tidligere vicedirektør i Danmarks Rederiforening. Nu sekretariatsleder i Færge Sekretariatet.

Thomas Kok

Thomas Kok

næstformand

IT sikkerhedskonsulent og medlem af kulturudvalget i Helsingør Byråd

Stig Fogh Andersen  3/2012

Stig Fogh Andersen

bestyrelsesmedlem

International Wagnertenor og Kgl. Kammersanger

Hans Peter

Hans Peter Hviid

bestyrelsemedlem

Erhvervsmand og formand for Kammeroperaens Venner