REFERAT

Helsingør Kammeropera I/S

Bestyrelsesmøde 17. august 2022 kl. 19:30

Sted

Højvænget 3a, 3000 Helsingør

Deltagere

Malene Truelsen, Stig Fogh Andersen, Jan Flintrup, Thomas Kok, Peter Winston Bach og Camilla Illeborg.

Valg af referent

Peter Winston Bach blev valgt

Orientering

Camilla Illeborg orienterede om Helsingør Kammeropera I/S’s historie, visioner og planer for sæson 2022-2023.

Valg af bestyrelse

Malene Truelsen, Stig Fogh Andersen, Jan Flintrup, Thomas Kok og Peter Winston Bach blev valgt til bestyrelsen.

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig og valgte Malene Truelsen som formand og Thomas Kok som næstformand.

Godkendelse af vedtægter

Vedtægterne blev godkendt og vedtaget.

Ansættelse af kunstnerisk leder

Bestyrelsen ansatte Camilla Illeborg som kunstnerisk leder, jf. Vedtægterne §5.4 og §10.1

Økonomi

Det blev vedtaget, at budget for indeværende sæson 2022-2023 bliver fremlagt af Camilla Illeborg på næste bestyrelsesmøde, hvor der også tages stilling til valg af revisor.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag, den 14. september kl. 15.00.
Sted: c/o Jan Flintrup, Søndre Strandvej 40, 3000 Helsingør

Referat godkendt

Referatet er godkendt af bestyrelsen den 23. august 2022.